Förslag och opinion

Filter:
Alla
Filter:
Förslag och opinion

Det är företagens investeringar som tar oss ur krisen

Svenskt Näringsliv lanserar idag ett brett åtgärdspaket för att få fart på Sverige. Ökade satsningar på forskning och utveckling, ett väl fungerande elsystem och sänkt bolagsskatt är några förslag.

Tunga näringslivsröster om åtgärder för ökade investeringar i Sverige

Större satsningar på digital infrastruktur, forskning och utveckling och snabbare tillståndsprocesser är nyckelfaktorer för att öka företagens investeringar i Sverige.

Branschspaning: så återstartar vi besöksnäringen

Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av pandemin. Branschorganisationen Visita menar att en återstart är möjlig – men det kräver en politik för jobb och tillväxt och både privata och offentliga investeringar.

Stärk Sveriges position som ledande kunskapsnation

De samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent. För att säkerställa att forskningen blir relevant bör universitet som framgångsrikt samarbetar med näringslivet premieras. 

Underlätta klimatomställningen

Under sommaren har det blivit tydligt att det svenska elsystemet befinner sig i en allvarlig kris. Elsystemet är centralt för att klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Ett välfungerande elsystem är också avgörande för företagens investeringsvilja. Vi föreslår att den planerade utbyggnaden av stamnätet tidigareläggs från 2040 till år 2030.

Frigör potentialen i digitalisering och AI

Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men gamla lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.

Minska regelbördan genom ny regelprocess

Företagens regelkostnader i Sverige ökar med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per år. Investeringar och etableringar motverkas när regelbördan ökar och krånglet upplevs som stort. I spåren av pandemin är det viktigt att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att sänka företagens regelkostnader och administrativa bördor.

Sänk bolagsskatten

Det mest effektiva verktyget för att höja investeringsviljan är att via bolagsskatten påverka avkastningen på investeringar. En lägre bolagsskatt påverkar direkt mängden investeringar som genomförs och skatten bör i ett första steg sänkas till 18 procent. Regelverket i övrigt behöver också förbättras. För att öka de ägarledda företagens investeringsvilja bör beskattningen göras enklare och mer attraktiv.

Åtgärderna som krävs för att återstarta Sverige

Nu krävs kraftfulla reformer för Sveriges företagare för att återstarta Sverige. Det är i företagen som de nya jobben kan skapas, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Branschspaning: Krisen i transportsektorn har inte ens börjat plana ut

Transportsektorn är själva blodomloppet i samhället – och läget är fortfarande akut för många företag inom sektorn. Det kommer att ta väldigt lång tid innan vi är tillbaka på 2019 års nivåer. Och det kommer att kräva ytterligare beslut och stöd från politikerna, säger Transportföretagens vd.

Branschspaning: Viss tillförsikt och optimism bland Livsmedelsföretagen

Situationen för landets livsmedelsföretag har sett väldigt olika ut. Men runt om i Sverige finns en spirande stolthet bland företagare inom livsmedelssektorn. Både över hur man hanterat krisen – och över att allt fler har insett vikten av en livskraftig svensk livsmedelsindustri.

Jacke: Kräv skattestopp i budgeten

Hot om skattehöjningar – eller osäkerhet om vilka förutsättningar som gäller – är investeringarnas värsta fiende.

Fem förslag för att stärka viljan att anställa

Nu gäller det att undvika att arbetslösheten biter sig fast och att utanförskapet blir större och djupare. Läs om Svenskt Näringslivs förslag för att skapa jobb och sysselsättning.

Svenskt Näringslivs chefekonom: Kritiskt läge på arbetsmarknaden

Svenskt Näringslivs chefekonom om den stigande arbetslösheten: ”Helt centralt att företagen överlever krisen och kan fortsätta vara motorn i återhämtningen”.

Fyra förslag för ökad öppenhet och handel

Öppenhet, konkurrens och handel med omvärlden har byggt Sverige starkt. Läs om Svenskt Näringslivs förslag för att stärka internationell handel.

Ta kontakt med oss

Vill du veta mer om Återstarta Sverige och delta i arbetet? Eller har du en inspirerande berättelse om ett företag som visat initiativ- och handlingskraft under coronakrisen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att höra mer.

Laddar upp...
fileuploaded.jpg
Uppladdning misslyckades. Maxstorlek 10 MB.

Tack för din berättelse!

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält

Fälten vi saknar från dig är markerade ovan.