Fyra förslag för ökad öppenhet och handel

Öppenhet, konkurrens och handel med omvärlden har byggt Sverige starkt. För att återstarta Sverige behövs en återstart även av EU:s inre marknad och den internationella handeln. I det arbetet har Sverige en viktig roll. Här är fyra förslag på snabba åtgärder för ökad öppenhet och handel med omvärlden.

Inför tullfrihet för insatsvaror
Många företag vittnar om att leveranser uteblivit på grund av att leverantörer i Europa stängt ned. Bristen på insatsvaror riskerar att skapa en dominoeffekt av stillestånd i värdekedjorna. Därför bör regeringen driva på för att tillfälligt ta bort EU:s importtullar på insatsvaror från länder utanför EU som det råder brist på inom unionen.

Utvecklade gröna filerna för fritt varuflöde
Transportnäringen är en av de branscher som på djupet fått erfara vad en begränsad rörlighet innebär för tillväxten. Stillestånden har påverkat möjligheterna till handel och utbyte med andra länder. Så kallade gröna filer inrättades på initiativ av EU-kommissionen som undantag för godstransporter när de försökte hindra smittspridning. De gröna filerna räddade den akuta situationen och fungerar relativt väl. Sveriges geografiska läge gör att vi är beroende av att dessa lösningar fortsätter fungera. Därför bör den svenska regeringen prioritera att säkerställa att de gröna filerna behålls och utvecklas.

Värna effektiva konkurrensregler i EU
Inom EU diskuteras nu ett stort antal åtgärder, som trots sina lovvärda syften om att säkerställa europeisk teknisk och säkerhetsmässig autonomi och skydda europeiska jobb, riskerar att undergräva konkurrensen inom EU och öppenhandel med omvärlden. Det är en farlig väg att gå. Detta skulle kunna innebära ett betydligt mer slutet EU med allvarliga konsekvenser för ett handelsberoende land som Sverige. Därför bör Sverige vara en tydlig röst i EU för mer konkurrens och mer öppenhet.

Inrätta ett strategiskt råd för export- och investeringsstrategi
Coronakrisen kommer att påverka svensk export såväl via efterfrågebortfall som via utbudsstörningar i de globala värdekedjorna. I många länder och regioner planeras dessutom för enorma finansiella återhämtningspaket som i många avseenden kommer att förändra marknadsbilden försvenska företag i det korta och medellånga perspektivet. Sverige behöver säkerställa att svenska företag ges möjlighet att ligga i framkant i den nya marknadssituation som växer fram. Därför bör regeringen inrätta ett strategiskt råd, bestående av privata och offentliga aktörer, som verkar rådgivande i genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi.

Förslag och opinion
No items found.
fördjupning
PDF
Mer om våra förslag kan du läsa i vårt reformpaket.
Läs mer om Återstarta Sverige
Läs mer om våra reformförslag

Öppenhet, konkurrens och handel med omvärlden har byggt Sverige starkt. För att återstarta Sverige behövs en återstart även av EU:s inre marknad och den internationella handeln. I det arbetet har Sverige en viktig roll. Här är fyra förslag på snabba åtgärder för ökad öppenhet och handel med omvärlden.

Inför tullfrihet för insatsvaror
Många företag vittnar om att leveranser uteblivit på grund av att leverantörer i Europa stängt ned. Bristen på insatsvaror riskerar att skapa en dominoeffekt av stillestånd i värdekedjorna. Därför bör regeringen driva på för att tillfälligt ta bort EU:s importtullar på insatsvaror från länder utanför EU som det råder brist på inom unionen.

Utvecklade gröna filerna för fritt varuflöde
Transportnäringen är en av de branscher som på djupet fått erfara vad en begränsad rörlighet innebär för tillväxten. Stillestånden har påverkat möjligheterna till handel och utbyte med andra länder. Så kallade gröna filer inrättades på initiativ av EU-kommissionen som undantag för godstransporter när de försökte hindra smittspridning. De gröna filerna räddade den akuta situationen och fungerar relativt väl. Sveriges geografiska läge gör att vi är beroende av att dessa lösningar fortsätter fungera. Därför bör den svenska regeringen prioritera att säkerställa att de gröna filerna behålls och utvecklas.

Värna effektiva konkurrensregler i EU
Inom EU diskuteras nu ett stort antal åtgärder, som trots sina lovvärda syften om att säkerställa europeisk teknisk och säkerhetsmässig autonomi och skydda europeiska jobb, riskerar att undergräva konkurrensen inom EU och öppenhandel med omvärlden. Det är en farlig väg att gå. Detta skulle kunna innebära ett betydligt mer slutet EU med allvarliga konsekvenser för ett handelsberoende land som Sverige. Därför bör Sverige vara en tydlig röst i EU för mer konkurrens och mer öppenhet.

Inrätta ett strategiskt råd för export- och investeringsstrategi
Coronakrisen kommer att påverka svensk export såväl via efterfrågebortfall som via utbudsstörningar i de globala värdekedjorna. I många länder och regioner planeras dessutom för enorma finansiella återhämtningspaket som i många avseenden kommer att förändra marknadsbilden försvenska företag i det korta och medellånga perspektivet. Sverige behöver säkerställa att svenska företag ges möjlighet att ligga i framkant i den nya marknadssituation som växer fram. Därför bör regeringen inrätta ett strategiskt råd, bestående av privata och offentliga aktörer, som verkar rådgivande i genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi.

Förslag och opinion
No items found.
fördjupning
PDF
Mer om våra förslag kan du läsa i vårt reformpaket.
Läs mer om Återstarta Sverige
Läs mer om våra reformförslag

Ta kontakt med oss

Vill du veta mer om Återstarta Sverige och delta i arbetet? Eller har du en inspirerande berättelse om ett företag som visat initiativ- och handlingskraft under coronakrisen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att höra mer.

Laddar upp...
fileuploaded.jpg
Uppladdning misslyckades. Maxstorlek 10 MB.

Tack för din berättelse!

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält

Fälten vi saknar från dig är markerade ovan.