Det är företagens investeringar som tar oss ur krisen

Det är företagens investeringar som tar oss ur krisen

Företagens investeringar har under pandemin fallit snabbare än under finanskrisen 2008 och 2009. Det är en oroande utveckling. Svenskt Näringsliv presenterar ett brett åtgärdspaket för att stimulera viljan att investera i svensk ekonomi. Huvuddelen av förslagen är åtgärder som kan genomföras omgående.

Svenskt Näringslivs senaste undersökning bland medlemsföretagen visar att företagens investeringar fallit kraftigt. Tappet är till och med större än under finanskrisen 2008 och 2009.  

Statistiska centralbyråns senaste investeringsenkät bekräftar den dystra bilden, och påminner om att för många branscher och företag är krisen långt ifrån över. Det krävs fortsatta krisåtgärder för att i grunden sunda verksamheter ska överleva tills restriktioner lyfts och efterfrågan är tillbaka.  

Samtidigt krävs nya åtgärder för att få ökad fart på hela ekonomin. Sveriges återstart är helt beroende av att företagen börjar investera igen.  

Nu håller flera faktorer tillbaka företagens investeringar. Den svaga konjunkturen och den stora osäkerheten om framtiden påverkar naturligtvis. Men det gör också långvariga strukturella problem som höga skatter, en kostsam regelbörda och långsam hantering av tillstånd.  

Det behöver bli enklare, snabbare och mer attraktivt att bygga för framtiden. Annars riskerar Sverige att hamna i en negativ spiral där minskade investeringar hämmar företagens långsiktiga konkurrenskraft och leder till bestående hög arbetslöshet, sämre lönsamhet och svagare löneutveckling för företagens medarbetare.  

För att vända trenden och skapa förutsättningar för en kraftfull återstart presenterar Svenskt Näringsliv nu ett brett åtgärdspaket. Det är det andra större paketet av tre i Svenskt Näringslivs projekt Återstarta Sverige.  

Stärk Sverige som ledande kunskapsnation.
Sverige behöver ett mål om att öka de samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent. För att säkerställa att forskningen blir relevant bör universitet som framgångsrikt samarbetar med näringslivet premieras.  

Underlätta klimatomställningen.
Under sommaren har det blivit tydligt att det svenska elsystemet befinner sig i en allvarlig kris. Elsystemet är centralt för att klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Ett väl fungerande elsystem är också avgörande för företagens investeringsvilja. Vi föreslår att den planerade utbyggnaden av stamnätet tidigareläggs från 2040 till år 2030.  

Frigör potentialen i digitalisering och AI.
Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men gamla lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.  

Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser.
Företagens regelkostnader i Sverige ökar med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per år. Investeringar och etableringar motverkas när regelbördan ökar och krånglet upplevs som stort. I spåren av pandemin är det viktigt att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att sänka företagens regelkostnader och administrativa bördor.

Sänk bolagsskatten.
Det mest effektiva verktyget för att höja investeringsviljan är att via bolagsskatten påverka avkastningen på investeringar. En lägre bolagsskatt påverkar direkt mängden investeringar som genomförs och skatten bör i ett första steg sänkas till 18 procent. Regelverket i övrigt behöver också förbättras. För att öka de ägarledda företagens investeringsvilja bör beskattningen göras enklare och mer attraktiv.

De flesta av dessa förslag kan genomföras omgående. De skulle öka viljan att investera och stärka konkurrenskraften.  

Förslag och opinion
No items found.
fördjupning
PDF
Läs mer om Återstarta Sverige
Läs mer om våra reformförslag

Det är företagens investeringar som tar oss ur krisen

Företagens investeringar har under pandemin fallit snabbare än under finanskrisen 2008 och 2009. Det är en oroande utveckling. Svenskt Näringsliv presenterar ett brett åtgärdspaket för att stimulera viljan att investera i svensk ekonomi. Huvuddelen av förslagen är åtgärder som kan genomföras omgående.

Svenskt Näringslivs senaste undersökning bland medlemsföretagen visar att företagens investeringar fallit kraftigt. Tappet är till och med större än under finanskrisen 2008 och 2009.  

Statistiska centralbyråns senaste investeringsenkät bekräftar den dystra bilden, och påminner om att för många branscher och företag är krisen långt ifrån över. Det krävs fortsatta krisåtgärder för att i grunden sunda verksamheter ska överleva tills restriktioner lyfts och efterfrågan är tillbaka.  

Samtidigt krävs nya åtgärder för att få ökad fart på hela ekonomin. Sveriges återstart är helt beroende av att företagen börjar investera igen.  

Nu håller flera faktorer tillbaka företagens investeringar. Den svaga konjunkturen och den stora osäkerheten om framtiden påverkar naturligtvis. Men det gör också långvariga strukturella problem som höga skatter, en kostsam regelbörda och långsam hantering av tillstånd.  

Det behöver bli enklare, snabbare och mer attraktivt att bygga för framtiden. Annars riskerar Sverige att hamna i en negativ spiral där minskade investeringar hämmar företagens långsiktiga konkurrenskraft och leder till bestående hög arbetslöshet, sämre lönsamhet och svagare löneutveckling för företagens medarbetare.  

För att vända trenden och skapa förutsättningar för en kraftfull återstart presenterar Svenskt Näringsliv nu ett brett åtgärdspaket. Det är det andra större paketet av tre i Svenskt Näringslivs projekt Återstarta Sverige.  

Stärk Sverige som ledande kunskapsnation.
Sverige behöver ett mål om att öka de samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent. För att säkerställa att forskningen blir relevant bör universitet som framgångsrikt samarbetar med näringslivet premieras.  

Underlätta klimatomställningen.
Under sommaren har det blivit tydligt att det svenska elsystemet befinner sig i en allvarlig kris. Elsystemet är centralt för att klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Ett väl fungerande elsystem är också avgörande för företagens investeringsvilja. Vi föreslår att den planerade utbyggnaden av stamnätet tidigareläggs från 2040 till år 2030.  

Frigör potentialen i digitalisering och AI.
Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men gamla lagar och regler behöver uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.  

Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser.
Företagens regelkostnader i Sverige ökar med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per år. Investeringar och etableringar motverkas när regelbördan ökar och krånglet upplevs som stort. I spåren av pandemin är det viktigt att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att sänka företagens regelkostnader och administrativa bördor.

Sänk bolagsskatten.
Det mest effektiva verktyget för att höja investeringsviljan är att via bolagsskatten påverka avkastningen på investeringar. En lägre bolagsskatt påverkar direkt mängden investeringar som genomförs och skatten bör i ett första steg sänkas till 18 procent. Regelverket i övrigt behöver också förbättras. För att öka de ägarledda företagens investeringsvilja bör beskattningen göras enklare och mer attraktiv.

De flesta av dessa förslag kan genomföras omgående. De skulle öka viljan att investera och stärka konkurrenskraften.  

Förslag och opinion
No items found.
fördjupning
PDF
Läs mer om Återstarta Sverige
Läs mer om våra reformförslag

Ta kontakt med oss

Vill du veta mer om Återstarta Sverige och delta i arbetet? Eller har du en inspirerande berättelse om ett företag som visat initiativ- och handlingskraft under coronakrisen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att höra mer.

Laddar upp...
fileuploaded.jpg
Uppladdning misslyckades. Maxstorlek 10 MB.

Tack för din berättelse!

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält

Fälten vi saknar från dig är markerade ovan.